วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย

ตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร

เยี่ยมผู้ป่วย TB

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น