งานอนามัยโรงเรียน รพสต.อาวอย 2562


คลินิกบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


ตรวจEQA Lab รพสต.อาวอย


รพสต.ออกเยี่ยมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ รพ.ขุขันธ์


โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต


แพทย์จากโรงพยาบาลขุขันธ์ออกตรวจคลินิค NCD


ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจสี่แยกนาเจริญ


รพ.สต.อาวอย ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสน


โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่


ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์